ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
   
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1080210808
รหัส Smis 8 หลัก :   80022010
รหัส Obec 6 หลัก :   210808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   ก้างปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Kangplawitayakom
ที่อยู่ :   181 หมู่ที่   3   บ้านก้างปลา
ตำบล :   ที่วัง
อำเภอ :   ทุ่งสง
จังหวัด :   นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :   80310
โทรศัพท์ :   075-363484,075-
โทรสาร :   075 36348
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :   kpwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:      60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      12 กม.
 
 
 


แผนที่ตั้งสถานศึกษา     
  https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/@8.077563,99.6529373,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x305243c76d1bffc1:0x98c9709e0b506ba0!8m2!3d8.077563!4d99.655126
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210808&Area_CODE=101712