รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.1 KB
ไตรมาสที่2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.02 KB
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ไตรมาส1 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 746.43 KB
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ไตรมาส2 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.57 KB
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 3 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.44 KB