หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
https://drive.google.com/file/d/1XE9hpYRjjWozZZZHC4y656zLchEQSU5e/view?usp=sharing
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.58 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.41 KB
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.19 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.11 KB
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.35 KB
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.53 KB
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.16 KB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.14 KB
ข้อบังคับคุรุสภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.09 KB